O společnosti

Název společnosti: A1 makléři s.r.o.

IČ. 29065224
DIČ. CZ29065224
Sídlo: Sokolovská 514/99, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 23118
Datum zápisu:  13. května 2009 
Základní kapitál: 200.000,-Kč

XXXX – zobrazit výpis z OR


Registrace ČNB
pojišťovací makléř - registrován pod číslem
29065224 
pojišťovací agent - registrován pod číslem
29065224
Registrace lze ověřit v registru České národní banky  http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx


Společnost A1 makléři s.r.o. je pojištěna na profesní odpovědnost s limitem 1,300.380 Euro.
Pojištěni na profesní odpovědnost jsme u České Podnikatelské Pojišťovny, a.s.


Naše společnost má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace je: 00045629
Veřejný registr zpracování je k dispozici na
 http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

 

A1 PA Zákazník Povinné informace

A1 PM zákazník Povinné informace