Pro zdravotníky

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení


I lékařství totiž často přináší neočekávané problémy, a protože jde o zdraví a život, tak nemusí být k soudním sporům daleko. Z důvodu platnosti NOZ od 01.01.2014 může dojít ze strany poškozeného k uplatňování nároku na náhradu škody, za újmu na zdraví apod. ve vyšších částkách než dosud. V této situaci může významně pomoci pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení. Nikdo z nás, tedy ani lékař není neomylný a vhodné pojištění zcela jistě přispěje k pohodě při výkonu tohoto jedinečného a nenahraditelného povolání. Navíc můžeme nabídnout komplexní službu, která pro soukromého lékaře či lékárnu znamená úplné a srozumitelné vyřešení všech potřeb v oblasti pojištění. To že je dnes v pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení zahrnuto i pojištění právní ochrany, je jistě dobrá zpráva. 

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, za niž odpovídá provozovatel zdravotnického zařízení. Zdravotnickým zařízením se rozumí privátní ordinace lékařů, lékárny, nemocnice či sanatoria, a to jak nestátní, tak i státní.


Tento produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:
- pojištění profesní odpovědnosti
- pojištění obecné odpovědnosti
- pojištění odpovědnosti za výrobek


Dále lze mimo jiné sjednat i komplexní pojistná ochrana – kromě pojištění movitého a nemovitého majetku, také pojištění přerušení provozu i z důvodu nemoci či úrazu apod.
Pokud máte zájem o pojištění či chcete více informací, kontaktujte nás.Formulář