Rodinný právník

Pojištění právní ochrany, pojištění rodinného právníka.

 

Účel pojištění:

- pomoc při prosazení vašich práv

- dostupnost právní ochrany pro každého

- možnost řešení prosazení vašeho práva soudní cestou bez obav nákladů na soudní řízení

 

Přednosti pojištění:

- cenová dostupnost (např. pojištění právní ochrany RODINY již od 1.330,-Kč/rok)
- přehledná struktura
- samostatný produkt: princip balíčku ve 2 variantách
- nulová spoluúčast
- právní asistence
- telefonické právní poradenství

 

Pojištění zahrnuje:

- právní poradenství – 24hodin nonstop telefonní linka
- úhrada nákladů za právní zastoupení. Jedná se o odměnu advokátů, soudní poplatky, znalecké posudky atd. v limitu 100.000,- Kč nebo 500.000,-Kč dle typu pojistné smlouvy a pojistitele)
- zápůjčka na kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby v trestném řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin

 

Oblasti právní ochrany:

- mimosmluvní náhrada újmy
- trestní a přestupkové právo
- závazkové právo
- vlastnické a nájemní právo
- sousedské právo
- pracovně právní spory


Pokud máte zájem získat rodinného právníka – pojištění on-line zde _

 

Pokud máte zájem získat více informací o pojištění právní ochrany - kontaktujte nás zde _Formulář